Nationaal Park Hoge Kempen (BE)

Waar tijdens de Ijstijden de Maas puin en rotsblokken van de Ardennen aanvoerde en afzette, genieten nu wandelaars en fietser van het eerste en enige Nationaal Park van België: de Hoge Kempen. Een bio-cultureel landschap, grotendeels door mensen gemaakt: grazende schapen veranderden het bos in heide, de mijnbouw en grind- en zandwinning zorgen voor ‘bergen’ en ‘meren’.
60 km² bos en heide, beheerd door het Agentschap Natuur en Bos, nodigen uit om ontdekt te worden door bewoners en bezoekers. De gemeenten van het Nationaal Park (As, Dilsen-Stokkem, Genk, Lanaken, Maasmechelen, Zutendaal) helpen daarbij met voortreffelijke ‘Poorten tot het Nationaal Park’.
Een landschap dat getuigt van een tijd waarin een gesloten gemeenschap van schapenboeren en bezembinders overspoeld werden door toestromende mijnwerkers en hun families uit heel Europa.
Geen toeval dat de regio van het Nationaal Park Hoge Kempen met de aangrenzende mijnsites en tuinwijken van Eisden, Waterschei, Winterslag en Zwartberg, kandideren voor een erkenning als UNESCO-Werelderfgoed.
Bron: Johan Van Den Bosch – Projectleider Nationaal Park Hoge Kempen
Meer info: www.nationaalpark.be

De Anstelvallei (NL)

De Anstelvallei in Kerkrade is één van de goed bewaarde geheimen van Zuid-Limburg. De afwisseling van het gebied en de grootte maken de Anstelvallei belangrijk voor de streekbewoners. Opvallend zijn daarbij de glooiende weilanden en akkers, inclusief een archeologische vindplaats van een Romeinse villa. Verder ligt er het enige stuwmeer van Nederland, de Cranenweyer in het dal van de Anselderbeek. De landschappelijke variatie wordt nog vergroot door de aanwezigheid van een zeer gevarieerd hellingbos.
Eind 2015 werd van de gemeente Kerkrade een aanzienlijk deel van de Anstelvallei in eigendom en beheer overgedragen aan Stichting het Limburgs Landschap: 76 ha bos, natuur en landbouwgrond, inclusief de hoeves Nieuw Ehrenstein en Klarenanstel. Er komt extra aandacht voor de ontsluiting met paden en er komen nieuwe mogelijkheden voor verblijfstoerisme. Het Limburgs Landschap is meteen gestart met het groot onderhoud aan de Hoeve Nieuwe Ehrenstein. Ook worden dit jaar de eerste groenelementen aangeplant. Daar horen bijvoorbeeld karakteristieke hoogstamboomgaarden bij en groensingels. Daardoor komen er bijvoorbeeld nieuwe bossen aan de rand met industrieterrein Dentgenbach om het besloten karakter van de Anstelvallei te versterken.
Bron: www.limburgs-landschap.nl/gebieden/item/anstelvallei
Meer info: www.limburgs-landschap.nl

Het natuurreservaat Schlangenberg (DE)

In het natuurreservaat Schlangenberg betreedt men een domein dat wettelijk beschermd is met het oog op het behoud van Europees natuurerfgoed. Het weidse voorkomen van unieke levensruimtes en talrijke zeldzame planten- en diersoorten maakt het gebied al sinds 100 jaar tot een mekka voor natuuronderzoekers.
Het ongeveer 124 hectare grote natuurreservaat is opvallend ingedeeld in een open vlakte en een overwegend bebost gebied. Hierdoor vindt zowel de plantenliefhebber als de onderzoeker van gewassen twee verschillende plantenwerelden: woud en open terrein.
Het alles dominerende kenmerk van het natuurreservaat is de wijdverbreide hoge tot extreem hoge concentratie aan zware metalen, in het bijzonder zink. Hoewel zink een essentieel micro-element is voor alle levende wezens, komt het hier in een dermate hoge concentratie voor dat de meeste planten er niet of slechts met erg veel moeite kunnen gedijen.
De flora van het domein Schlangenberg onderscheidt zich door haar rijkdom aan soorten, het voorkomen van talrijke soorten die zeldzaam zijn in de regio en zelfs het land, maar vooral door het voorkomen van hoog gespecialiseerde soorten.
Meer info: www.bs-aachen.de