Being Close is een grensoverschrijdend kunstproject van het kunstenaarscollectief TRIPOT, met als resultaat een mixed-media installatie die enerzijds een materiële en anderzijds een digitale representatie van natuur in een multi-sensorische waarnemingservaring integreert. De installatie wordt gerealiseerd en tentoongesteld in samenwerking met verschillende artistieke, academische, sociale en economische partners uit de Euregio Maas-Rijn.

Being Close onderzoekt de zintuigelijke relatie tussen de mens en zijn natuurlijke omgeving en de functie van digitale representatietechnologieën in de constructie van werkelijkheid.
Hiervoor werd een artificiële omgeving gecreëerd die de toeschouwer op verschillende sensorische niveaus benadert en uit verschillende representatievormen is samengesteld: een fysische natuurruimte, een surround-sound compositie, een artificiële geur compositie en een digitale video die telkens werd opgenomen in natuurgebieden in de regionale omgeving van de tentoonstellingslocatie.
Door het samenspel van visuele, auditieve, haptische en olfactorische prikkels ontstaat een waarnemingsruimte die de toeschouwer volledig absorbeert en tegelijkertijd aanmoedigt tot een actieve positionering ten opzichte van zijn leefomgeving.

Voor de realisatie van de mixed-media installatie Being Close, werkte TRIPOT samen met de Akademie für Handwerksdesign Gut Rosenberg en Jérémie Hynderick (ontwerp ruimtemodule) en de geluidskunstenaar Paul Devens (klankdesign).

RUIMTEMODULE
Centraal in deze installatoire module bevindt zich een loopbrug die uit beweeglijke tegels bestaat. Rechts en links van de loopbrug worden verschillende soorten bomen en struiken geplaatst en opgehangen waardoor de module oogt als een gesatureerd volume aan planten. De beweging van de toeschouwer over de loopbrug wordt vervolgens mechanisch doorgegeven aan de hangende planten.
De achterkant van de module bestaat uit een groot scherm waarop langs de achterzijde wordt geprojecteerd. Op het scherm is een videocompositie te zien die een digitale representatie van natuur aanbiedt, en die zich in dialoog met de fysische omgeving tot één immersieve visuele ervaring verenigt.

VIDEO
De videobeelden worden telkens opgenomen in de omgeving van de tentoonstellingslocatie.
De opnames worden gemaakt met behulp van een speciaal ontwikkelde camera mount die het toelaat om drie digitale camera‘s achter elkaar te plaatsen. In deze formatie nemen de drie camera’s simultaan op, waarbij de tweede camera het beelddisplay van de eerste af filmt, waarna de derde het display van de tweede filmt. De cameraformatie en hun synchrone beeldcaptatie resulteert in beelden waarin visuele artefacten opduiken en worden uitvergroot naar mate de graad van reproductie en superpositie toeneemt.

KLANKDESIGN
De geluidsband die de installatie auditief omspant werd gemaakt door Paul Devens (Maastricht, NL). De geluidskunstenaar ontwierp een sound-design dat bestaat uit field recordings en synthetische klanken. Hij maakte hieruit een compositie die, samen met de videobeelden en de ruimtelijke installatie, de relatie met het thema natuur adresseert. De klank van dit werk is echter meer dan een soundscape die de ruimte wordt ingestuurd. Het driedimensionale sound-design verhoudt zich exclusief met de locatie en het volume van de installatie.

preview video projection

 

Naast de artistieke partners wensen we ook de tentoonstellingspartners Neuer Aachener Kunstverein (Aachen, DE), SCHUNCK* (Heerlen, NL), C-Mine cultuurcentrum (Genk, BE), Emile Van Dorenmuseum (Genk, BE), PXL Congress (Hasselt, BE), als ook de inhoudelijke ondersteuning van onze contacten Johan Van Den Bosch bij Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw, Hanne Vercampt van de UHasselt, Detlef Sambale van de Stad Aachen, Josef Wegge en Christoph Vanberg bij Biologische Station StädteRegion Aachen e.V. uitdrukkelijk te bedanken voor hun bijdrage bij de realisatie en tentoonstelling van Being Close.