TRIPOT vzw

Drootbeekstraat/Rue Drootbeek 72
1020 Brussel
Nr.: 0666963981
Telefoon: +32/489420662
E-mail: info@tripot.org

1. bestuurder:

Marius Packbier
c/o Drootbeekstraat/Rue Drootbeek 72
1020 Brussel
Telefoon: +32 489 420662
E-mail: mpackbier@tripot.org

2. bestuurder:
Aïlien Reyns
c/o Drootbeekstraat/Rue Drootbeek 72
1020 Brussel

Telefon: +32 488 381252
E-Mail: areyns@tripot.org

Disclaimer

1. Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd

punt is van toepassing op de website.

2. TRIPOT vzw draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of

toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is het bedrijf niet aansprakelijk voor

onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud;

3. TRIPOT vzw staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of

geschikt voor een bepaald doel is;

4. TRIPOT vzw is niet aansprakelijkheid voor schade:

5. TRIPOT vzw behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen

op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;

6. TRIPOT vzw behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder

verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is TRIPOT vzw niet aansprakelijk voor

gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website;

7. TRIPOT vzw is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe

hyperlinks;

8. TRIPOT vzw behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en

de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;

9. Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-

bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval

van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de

toegang tot de website te ontzeggen;

10. De gebruiker vrijwaart TRIPOT vzw, de leden van TRIPOT vzw,

vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en

buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het

gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook;

11. Alle afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen dus

niet zonder de nodige toestemming worden gebruikt of gekopieerd. Voor toestemming:

info@tripot.org

Overige informatie

Voor vragen over deze disclaimer of de website, dient u zich te richten tot TRIPOT vzw.